Drodzy Rodzice,
Informuję, że uchwałą Nr LXVI/1704/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach, została podwyższona opłata z 1 zł do 1,3 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej bezpłatnych 5 godzin. Uchwała, zgodnie z zapisem § 6, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, czyli 11 października 2023r.
W związku z powyższym za miesiąc październik stawka będzie obowiązywała w dwóch kwotach, czyli do 10 października obowiązuje stawka 1,00 zł, a od 11 października stawka 1,30zł.
Z poważaniem
Anna Krause
Dyrektor P86