Zarządzenie nr 3/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli - TU POBIERZ

KARTA KONTYNUACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 - TU POBIERZ

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 - TU POBIERZ