NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW

65 1240 1268 1111 0011 2036 4485

Prosimy o wpłaty:

- 50 zł jeśli do przedszkola uczęszcza jedno dziecko

- 40 zł za każde dziecko z rodzeństwa