Przedszkole Nr 86

ul. Dywizjonu 303/  27

80-462 Gdańsk

tel. +48 58 5573235

513716239

e-mail  sekretariat@p86.edu.gdansk.pl

p86.edu.gda.pl

https://www.facebook.com/Przedszkole-Nr-86-Kolorowe-293472821161901/

https://www.instagram.com/kolorowe_przedszkole_86/

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych  Eliza łuczkiewicz-Sztuka iod@rodo-edu.pl

Adres e-doręczeń: AE:PL-99379-99553-DIGJH-34