Opłaty za przedszkole należy wpłacać w terminie do 10-tego każdego miesiąca z góry, wyłącznie na rachunki bankowe:

-  opłata za przedszkole w kwocie ustalonej wcześniej z intendentem przedszkola na konto indywidualne podane przez intendenta

-   za wyżywienie dziecka w kwocie ustalonej wcześniej z intendentem przedszkola na konto indywidualne podane przez intendenta

-   na Radę Rodziców na konto nr: 94 1090 2590 0000 0001 2419 5941